Beregn strømforbruk for varmtvannsbereder med og uten tank og varmegjenvinner for dusj

Nå kan du selv beregne hva du forbruker av strøm med forskjellige varmtvannsløsninger til din bolig. Dyrest blir alltid den tradisjonelle varmtvannsberederen med tank. Den har et betydlig varmetap til omgivelsene, typisk 500-700kWh i året. I noen boliger kan du ha glede av dette tapet som romoppvarming i vinterhalvåret, men etterhvert som mange bruker luft-luft varmepumper til oppvarming, så blir dette bidraget minimalt.

Forbruk strøm for varmtvannsbereder med og uten tank og varmegjenvinner for dusj

Forskjellige varmtvannsløsninger for en familie på fire

Gjennomstrømnings-varmere varmer opp vannet gjennom et kraftig varmeelement mens du dusjer. De har derfor ikke noe tap til omgivelsene, og kommer derfor bedre ut. Hvis du bruker veldig lite varmtvann vill de prosentvis kunne komme veldig mye bedre ut.

I de fleste boliger er det dusjing som bruker mest varmtvann. Med en varmegjenvinner for dusj så kan du gjenvinne omtrent halvparten av varmen i avløpsvannet fra dusjen mens du dusjer. I diagrammet her har vi lagt inn en typisk familie på fire som dusjer og vasker hender i løpet av en dag. Det viser tydlig at det som sparer mest strøm er bruk av varmegjenvinner for dusj. Siden denne forvarmer kaldtvannet, så har den også den fordelen at du kan bruke en gjennomstrømningsvarmer med lavere effekt. I nybygg er det gjerne store nok sikringer tilgjengelig, men i eldre boliger kan det være en stor fordel å kunne klare seg med 3x28A sikringer. Bruker du varmtvannsbereder med tank, så kan du kanskje klarer deg med mindre tank. Alle bruker varmtvann forskjellig, så du kan selv legge inn ditt forbruk i Regneark for estimering av totalkostnad for innkjøp og bruk av varmtvann. Prisen du betaler for varmtvann er hovedsakelig bestemt av ditt forbruksmønster og egenskapene til produktene du velger.
Her kan du lese vårt tema om varmegjenvinnere for dusj