Vi flytter!

Takk for din interesse!
Vi kommer til å legge ned heatsnagger.com i løpet av året.

Vi har nå samlet alt av vår informasjon om varmegjenvinning av gråvann på vår hoveddomene meanderhr.com.

Her har vi også bygget en helt ny webbutikk, inkludert mulighet til å betale med Vipps.
Vi håper å møte dere der!
Gjerne ta kontakt ved kommentarer eller spørsmål.

Thank you for your interest!
We will be lay down heatsnagger.com in the course of this year.

We have now gathered all our informasjon about Waste Water Heat Recovery (WWHR) on our main domain meanderhr.com.

Here we have also built a brandnew webshop with the possibility to pay by means of Vipps.
We hope to meet you there!
Feel free to contact us in case of comments or questions.