Varmegjenvinner for dusj

Varmegjenvinner for dusj

Når vi dusjer går 90% av varmen rett ned i sluket! Med en varmegjenvinner for dusj kan vi imidlertid gjenvinne over halvparten av varmen i avløpsvannet ved å bruke den til å forvarme kaldtvannet.

Varmegjenvinner for dusj

Animasjonen viser hovedprinsippet for varmeveksler oppkoblingen. Her går det forvarmede vannet både til varmtvannsberederen og kaldtvannet på blandebatteriet i dusjen. Da oppnår man maksimal gjenvinning, og er oppsettet slik det blir testet ved KIWA testinstitutt i Nederland. Denne oppkoblingen kalles balansert, fordi det går like mye vann begge veier gjennom varmeveksleren.  Noen ganger kan det bli for vanskelig å koble forvarmet kaldtvann  til både varmtvannsberederen og  blandebatteriet, og man kan da velge en av delene. Forventet effekt minker da med ca 15%, slik at VXpipe får en effekt på 9,4kW i stedet for 11,1kW. Detter gir fortsatt en formidabel besparelse. Alle våre produkter  er selvdrenerende slik at ikke avløpsvann blir stående å lukte vondt. Ingen av produktene trenger vedlikehold for å fungere, men for å behold maksimal ytelse anbefales noe rengjøring, dette gjelder hovedsakelig HXdrain og HeatSnagger.

Eksempel: En familie på fire dusjer typisk 200 timer pr år. En installasjon med VXpipe varmegjenvinner for dusj  vil derfor føre til en besparelse på  ca 2000kWh pr år.

Mer informasjon om produktene finner du i vår shop under hvert enkelt produkt. Dette inkluderer også tredjepart testrapporter.