VXpipe referanser

VXpipe 1700 installeres i større leilighetsbygg i heltre

Vi var innom byggeplassen og fikk sett installasjonen ferdig trykktestet i en av blokkene. Her synes de tydlig ved siden av de røde kloakkrørene. VXpipe på bildet er altså plassert i etasjen under den leiligheten som den er tilkoblet. Det forvarmede vannet går her rett til kun blandebatteriet i dusjen der. De er montert slik at det skal være mulig å komme til fra toppen med en kost eller lignende ved behov.

VXpipe 1700 topp ende leillighet gråvanngjenvinning

VXpipe montering leilighet nedre del dusjVXpipe gråbann gjenvinning top ende

VXpipe installert i passivhus som skal bli plusshus

I serien Norges Smarteste Hus på tu.no er VXpipe installert hos småbarnsfamilien Lundell Mikkelsen.

VXpipe spare energi

Her er det også montert energimålere på inn og utløp av vannet slik at det er mulig å logge hvor mange kWh som spares.

VXpipe i enebolig på Kongsberg

Stian i Kongsberg bygger en større enebolig med bl.a. bergvarme og balansert ventilasjon. Teknisk rom ligger rett under badet i andre etasje og det lå derfor godt tilrette for å sette inn en VXpipe her for å gjenvinne varmen fra avløpsvannet fra dusjen.

VXpipe montert og koblet til 50mm avløp fra dusjen.

VXpipe montert og koblet til 50mm avløp fra dusjen.

VXpipe ferdig tilkoblet vann og avløp, nedre tilkobling

VXpipe ferdig tilkoblet vann og avløp, nedre tilkobling

VXpipe ferdig tilkoblet vann og avløp, øvre tilkobling

VXpipe ferdig tilkoblet vann og avløp, øvre tilkobling

 

Les mer om Varmegjenvinner for dusj og om produktet  VXpipe

Informasjon om alle produktene finner du i vår shop under hvert enkelt produkt. Dette inkluderer også tredjepart testrapporter.

Diagonalmontert VXpipe i kjeller på Ullevål Hageby

VXpipe gir best effekt når den er montert helt vertikalt og avløpsvannet fra dusjen sprer seg som en film på hele innsiden av kobber-røret i varmeveksleren. Imidlertid er det ikke alltid at man har byggehøyde nok til å få til dette i etasjen under dusjen. Da kan man vurdere å montere diagonalt. Update 2019: Dette ville vært løst bedre idag med bruk av VXpipe 1700 som er kortere og som da kan monteres vertikalt.

VXpipe montert på skrå i kjeller fra tidlig 1900-tall

VXpipe montert på skrå i kjeller fra tidlig 1900-tall

Vi har undersøkt med produsenten i Nederland, og de har målt VXpipe når den er montert helt horisontalt. Da er effekten fortsatt 35% ( mot 57,6% vertikalt). Effekten av en diagonal montering er dermed et sted mellom disse ytterpunktene. Mesteparten av varmegjenvinningen er fortsatt inntakt selv om VXpipe ikke står helt vertikalt. Da har man tross alt en varmegjenvinner som gjenvinner store deler av energien i avløpsvannet, i forhold til å bare la det gå rett i kloakken.

Kaldtvannet inn kobles til nederst på VXpipe med overgangs nipler fra VXkit

Kaldtvannet inn kobles til nederst på VXpipe med overgangs nipler fra VXkit

Kaldtvannet inn i huset kobles til nedre del av VXpipe. Dermed beveger kaldtvannet seg motstrøms i forhold til avløpsvannet. Det er det som gir best effekt. (Kobles det motsatt retning taper man ca 10% effekt.)

VXpipe_balanced_heat_exchanger_for_shower_topp_1152

Forvarmet vann går videre til både blandebatteriet i dusjen og inntak på varmtvannsberederen

Her kommer forvarmet kaldt vann ut på toppen av VXpipe og går videre til både blandebatteriet i dusjen i etasjen over og til inntaket på varmtvannstanken.

Les mer om Varmegjenvinner for dusj og om produktet  VXpipe

Informasjon om alle produktene finner du i vår shop under hvert enkelt produkt. Dette inkluderer også tredjepart testrapporter.

Først i Norge i 2005 med varmeveksler  for dusj

Dag Arne Høystad, som bl.a. er energirådgiver for Asker Kommune, var antagelig den første i Norge til å ta i bruk varmegjenvinner for dusj. På den tiden var vertikal varmeveksler for dusj lite kjent i Norge, så han gikk igang med å lage seg en selv ved å vikle et mindre kobberrør rundt et større kobberrør….

Hjemmelaget varemegjenvinner for dusj

Hjemmelaget varemegjenvinner for dusj

…imidlertid ble  kontakten mellom ytre og indre rør ikke så bra, slik at varmeoverføringen fra avløpsvannet til innkommende kaldtvann ikke ble optimalt. Det var da han fikk et tips om ….

Kobber rør-i-rør varmegjenvinner fra Nederland 2005.

Kobber rør-i-rør varmegjenvinner fra Nederland 2005.

…at det i Nederland var mulig å kjøpe ferdige varmegjenvinnere. Den ble bestilt og innstallert i hans bolig. Det er en rør-i-rør varmegjenvinner etter samme prinsipp som VXpipe. Det er godt mulig at dette er første generasjon av det som har utviklet seg til dagens VXpipe. På grunn av høye kobberpriser er det ytterste røret i dagens produkt byttet ut med et PVC rør. Fordelene er bedre isolasjon og lavere kost.